Merzerize Çorap

Alm. Merserisierter Faden, Fr. Fil (m.) mercerisé, İng. Mercerized thread. Kimyevî usullerle parlaklaştırılmış pamuk ipliği. Pamuk ipliklerini bu şekilde parlatmaya merserize etme, böyle iplerle dokunmuş kumaşlara da merserize kumaşlar adı verilir. Merserize ismi bu siszemi bulan İngiliz kimyacısı John Mercerden gelmektedir.

1850 de John Mercer yaptığı araştırmalar sonucu, gerilmiş pamuk ipliklerinin, sodyum hidroksitle (NaOH) muâmele edilmesi sonucunda parlaklaştığını gördü. Ancak John Mercerin sistemi ile elde edilen ipliklerden yapılan kumaşlar, yıkandığında aşırı derecede çekiyordu. Bu yüzden, ilk merserize iplikler fazla rağbet görmemişti. Daha sonra iplikler gerilirken, sudkostik ve potaskostik kullanılarak yapılan yöntemle bu çekme önlendi.

 Merserize etme işleminde öncelikle tel hâline getirilmiş pamuk iplikleri, iki silindir arasında iyice gerilir. İplikler gerilirken sudkostik ve potaskostikle muâmele edilir. Bu merhaleden sonra, gerili hâlde sodyum hidroksit çözeltisine daldırılır. Daha sonra su altından geçirilerek durulanırlar.

Merserize iplikler ve bunlardan yapılan kumaşlar dayanıklı, parlak ve esnektirler. Boyaları hemen hemen hiç çıkmadığından çok tutulurlar. Geniş ölçüde kullanılmaktadır.

Yıkamaya dayanıklı bir parlaklık ve arttırılmış saglamlık elde edbilmek için, pamuk iplikleri konsantre sudkostik çözeltisi içinde germe etkisi altında işlem görmesidir.

Merser.ze işlemi ile iplikte parlaklık, mukavemet, boya alımı gibi özellikler artar. Merserizasyon işlemi sonucunda elyaf kesiti şişer ve yapı düzgünleşir.

Merserizasyon kalıcı bir terbiye işlemidir, yani elde edilen parlaklık ve diğer etkiler daimadir. Merserize işlemi, ipliğin kuvvetli soğuk sudkostik çözeltisinde işlem görmesi ve gerilim altındayken suyla yıkanmasıdır. Germe nekadar fazla olursa olsun mukavemet artışıda okadar fazla olur. Sudkostik etkisiyle doğal bükümlü elyaf yapısı; daha yuvarlak bır yapı kazanır; bükümsüz, şişmiş ve uzunluktan çekmiş duruma geçer.

2005 Yılından bugüne her zaman yenilikler ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz.
Harun & Ümit Tekstil ..